Om MOBILIZE

MOBILIZE-projektet har base i Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi på Syddansk Universitet og forskningsenheden PROgrez ved Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse. Centralt for begge forskningsenheder er deres fokus på multiprofessionel, visionær og klinisk relevant forskning med træning og fysisk aktivitet som et centralt omdrejningspunkt.

Vores team

Vores MOBILIZE-team består af en forskningsleder, en projektkoordinator, flere forskere og forskningsassistenter samt et antal studentermedhjælpere, patient- og pårørenderepræsentanter og evaluatorer.

Søren T. Skou

Professor og forskningsleder, fysioterapeut, ph.d.

Carsten Juhl

Lektor, fysioterapeut, ph.d.

Alessio Bricca

Postdoc, træningsfysiolog, ph.d.

Madalina Saracutu

Postdoc, sundhedspsykolog, ph.d.

Kenneth Pihl

Postdoc, fysioterapeut, ph.d.

Mette Dideriksen

Projektkoordinator, cand.ling.merc., cand.scient. i fysioterapi

Lasse Kindler Harris

Studentermedhjælper, fysioterapeut, kandidatstuderende

Studentermedhjælper, kandidatstuderende i idræt og sundhed

Akademisk medarbejder, cand. scient. san.

Mette Nyberg

Forskningsassistent, cand. scient. san.

Hanne Rasmussen

Forskningsassistent, cand. scient. fys.

Fra venstre: Flemming Tage Jensen, patientrepræsentant. Klaus Heidelbach, pårørenderepræsentant. Lonni Heidelbach, pårørenderepræsentant. Birgitte Arnberg, patientrepræsentant. Margit Dybkjær, patientrepræsentant. Tue Dybkjær, pårørenderepræsentant (ikke på billedet). Kaj Johansen, patientrepræsentant (ikke på billedet). Elin Nielsen, patientrepræsentant (ikke på billedet).

Scientific advisory board

MOBILIZE-projektets videnskabelige råd består af et multidisciplinært team af internationalt erfarne forskere inden for sundhedsområdet, som vil bidrage med rådgivning og vejledning omkring projektet.

  • Susan Smith (praktiserende læge) fra HRB Centre for Primary Care Research og Primary Care Clinical Trials Network, Irland
  • Sallie Lamb (fysioterapeut) fra University of Oxford, England
  • Alan Silman (epidemiolog og reumatolog) fra University of Oxford, England
  • Bente Klarlund Pedersen (speciallæge i infektionsmedicin og intern medicin) fra Københavns Universitet, Danmark
  • Ewa M. Roos (fysioterapeut) fra Syddansk Universitet, Danmark
  • Rod Taylor (fysiolog) fra University of Glasgow, England

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om MOBILIZE-projektet, er du velkommen til at kontakte:

Søren Thorgaard Skou
Forskningsleder og professor
Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Syddansk Universitet

 icon-phone  +45 23 70 86 40

 icon-mail  mobilize@regionsjaelland.dk 

 icon-twitter  @MobilizeDk