MOBILIZE-projektet vil forske i, hvordan man kan hjælpe patienter med multisygdom– det vil sige patienter, som har mere end én kronisk sygdom – til bedre at tage hånd om deres sygdomme, reducere deres symptomer og øge deres livskvalitet.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og foregår på sygehuse og kommuner i Region Sjælland. En central del af projektet er et stærkt tværprofessionelt samarbejde med brug af mange forskellige videnskabelige metoder.

Målet er at udvikle et program med superviseret, individualiseret træning og uddannelse til patienter med flere kroniske sygdomme. Den primære måleparameter er livskvalitet, men der måles desuden på en lang række andre parametre såsom fysisk aktivitetsniveau, sygdomsspecifikke mål og forbrug af medicin.

Inddragelse af patienter og andre interessenter

I de seneste år er der kommet et øget fokus på inddragelse af patienter som partnere i sundhedsforskning. Når patienter inddrages i forskningsprojekter som samarbejdspartnere i stedet for forsøgspersoner og medvirker aktivt ved planlægning, gennemførelse og implementering af forskningen, så drejes fokus mod de problemer patienterne oplever som vigtige i det daglige liv med deres sygdom, og det skaber større potentiale for værdifulde resultater.

Vi inddrager patienter med kroniske sygdomme og andre interessenter i et samarbejde med os omkring alle MOBILIZE-projektets aspekter. Inddragelse af patienter i hele forskningsprocessen er med til at sikre, at forskningen fokuserer på de emner og problemstillinger, som er allervigtigst fra et patientperspektiv. Vi sikrer således, at den nye viden er både relevant og anvendelig efterfølgende.

MOBILIZE samarbejder i dag med en gruppe på 8 patienter og pårørende.

Foto: Hanne Rasmussen, PROgrez

Kunne du tænke dig at blive en del af vores forskningsteam som patientrepræsentant?

Vi søger patientrepræsentanter til forskningsprojektet MOBILIZE, som undersøger effekten af superviseret, individualiseret træning og patientuddannelse til patienter med flere kroniske sygdomme.

Er du patient med minimum to kroniske sygdomme(knæ- eller hofteartrose, KOL, hjertesygdom (hjertesvigt eller iskæmisk hjertesygdom), forhøjet blodtryk, type 2 diabetes, depression) og har du lyst til at formidle patientens perspektiv på en konstruktiv måde?

Køn, alder, uddannelsesbaggrund eller erhvervserfaring er ikke afgørende, du skal blot have lyst til at dele dine oplevelser og erfaringer fra sundhedsvæsnet som patient og/eller pårørende. Al deltagelse er naturligvis frivillig, og du kan bidrage med lidt eller meget, alt efter lyst, energi og interesse. Vi holder jævnligt forskningsmøder i Slagelse.

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på mobilize@regionsjaelland.dk.

Andre samarbejdspartnere

Udover patienter arbejder MOBILIZE tæt sammen med en vifte af beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og forskere for at sikre, at vores forskning er relevant, værdiskabende og anvendelsesorienteret.

Klinisk styregruppe
Uffe Bødtger, overlæge (lunge), forskningslektor, Næstved sygehus
Peter Gæde, overlæge (hjerte/endokrin), klinisk lektor, Slagelse sygehus
Sidse Arnfred, overlæge (psykiatri), professor, Psykiatrien Vest, Slagelse, Psykiatrien Region Sjælland
Christine Bodilsen, faglig leder, Roskilde Kommune
Jan Overgaard, udviklingsfysioterapeut, Lolland Kommune
Giver rådgivning omkring rekruttering, praktisk udførelse og sikrer fremdrift samt implementering lokalt i afdelingerne mv.

Klinisk referencegruppe
Annie Paikjær Raaby, specialeansvarlig ergoterapeut, Slagelse Sygehus
Dorthe Brøndum Rasmussen, specialeansvarlig fysioterapeut, Næstved Sygehus
Dorthe Rommerdahl, ergoterapeut, Næstved Sygehus
Rikke Lyshøj Jensen, ledende ergoterapeut, Næstved Sygehus
Pernille Villumsen, fysioterapeut, Slagelse Sygehus
Bidrager med klinikerens syn på setup, træningsprogram og implementering

Finn Kamper-Jørgensen
Pensioneret læge & epidemiolog
Giver rådgivning omkring sundhedsvæsnet og implementering

Mogens Hørder
Professor, dr.med., Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet
Giver rådgivning omkring brugerinddragelse

Alison Hoens
Knowledge Broker & Clinical Professor, The University of British Columbia
Giver rådgivning omkring forskningsformidling og brugerinddragelse

Julie Midtgaard
Seniorforsker og lektor, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, Rigshospitalet og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Giver rådgivning omkring adfærdsændringsteknikker, motivation og fastholdelse

Kirsten Rask
Medlem af regionsrådet i Region Sjælland
Giver rådgivning omkring politiske spørgsmål og barrierer af relevans for projektet

 


Giver rådgivning omkring behandling og implementering

 


Giver rådgivning omkring behandling og implementering