Formidling & betydning

Projektet og de foreløbige forskningsresultater vil løbende blive præsenteret her på siden, på nationale og internationale møder og kongresser og via de sociale medier. Forskningsresultaterne vil blive offentliggjort i internationale tidsskrifter, og vi forventer at publicere mindst 13 videnskabelige artikler på baggrund af MOBILIZE-projektet. Disse vil blive gjort tilgængelige for offentligheden via open access.

Implementering i klinisk praksis

Såfremt studiets resultater understøtter det, vil der i den sidste fase af MOBILIZE-projektet blive udviklet en model for implementering af det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram i klinisk praksis. Der vil således blive afholdt workshops for de forskellige grupper af interessenter, herunder for patienter med flere kroniske sygdomme og deres familier, for at sikre, at forskningsresultaterne kommer alle til gode.

Presse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på nyheder og pressemeddelelser fra MOBILIZE-projektet.

Vi lægger vægt på at være let tilgængelige og bistå pressen med at skaffe materiale, udtalelser, baggrundsviden, analyser, billeder mv. Du er velkommen til at kontakte:

Forskningsleder og professor Søren Thorgaard Skou
Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Syddansk Universitet

 icon-phone  +45 23 70 86 40

 icon-mail  mobilize@regionsjaelland.dk

 icon-twitter  @MobilizeDk

Podcast-serien fra MOBILIZE med førende internationale eksperter sætter fokus på kronisk sygdom og på, hvordan træning og patientuddannelse kan hjælpe den enkelte patient.