Podcast-serien fra MOBILIZE omsætter evidens til klinisk praksis ved at sætte fokus på kronisk sygdom og på, hvordan træning og patientuddannelse kan hjælpe den enkelte patient. Vi får besøg af førende internationale eksperter, som på 10-30 minutter giver dig overblik og indsigt i komplekse problemstillinger.

Multisygdom

I denne episode har Madalina Jäger besøg af Professor Susan Smith fra Royal College of Surgeons, Ireland Medical School, til en snak om begrebet multisygdom og de udfordringer, som mennesker med flere kroniske sygdomme og deres læger og behandlere står overfor. Træning og uddannelse fremhæves som en mulig løsning, der kan være med til at forbedre sundhed og livskvalitet for denne voksende gruppe af patienter.

 

Træning som behandling af multisygdom

I denne episode af MOBILIZE podcast møder du Alessio Bricca, postdoc i MOBILIZE. Alessio har udviklet et træningsprogram til mennesker med flere kroniske sygdomme (multisygdom) og samtalen fremhæver den eksisterende forskning, der fremhæver træning som en sikker og effektiv behandling for mennesker multisygdom samtidig med at den giver specifikke anbefalinger ift. klinisk praksis og til patienter.

 

Hvilken rolle spiller fysisk træning for artrose (slidgigt) og hvordan implementeres træning i klinisk praksis?

I denne episode af MOBILIZE podcast fortæller professor Ewa Roos om sine erfaringer med at omsætte forskning i knæ- og hofteartrose til klinisk praksis. Det fremhæves, hvordan behandling af mennesker med knæ- og hofteartrose har ændret form gennem de sidste to årtier, og professoren kommer med kliniske anbefalinger til patienter, forskere og politikere.

 

Kan superviseret træning foregå på andre måder end i træningscenter?

I denne episode af MOBILIZE podcast deler professor Rod Taylor sine erfaringer med alternative måder at tilbyde hjerterehabilitering og fortæller, hvordan forskning har ført til markante forbedringer.

 

 

Hvordan implementeres alternative træningsmåder i klinisk praksis?

I denne episode af MOBILIZE podcast giver professor Rod Taylor sit bud på, hvordan alternativ hjerterehabilitering kan implementeres i klinisk praksis og fremhæver REACH-HF (Rehabilitation EnAblement in CHronic Heart Failure) fra England.

 

Active living – Aktiv forskning fremmer folkesundheden

I denne episode af MOBILIZE podcast fortæller Professor Jens Troelsen, som er leder af forskningsenheden Active Living og institutleder for Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, om vigtigheden af en aktiv livsstil både i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Vi kommer ind på nogle af de faktorer, der kan være med til at mobilisere forskellige aldersgrupper til at være mere fysisk aktive i hverdagen (såsom cykelinfrastruktur, adgang til grønne områder, faciliteter i byrummet, sikkerhed mv.). Opfordringen fra professoren lyder således, at man så vidt muligt skal integrere fysisk aktivitet i hverdagens handlinger (dvs. hjemme, på arbejdet og i fritiden).

 

Implementering af viden i praksis og inddragelse af patienter og klinikere

I denne episode af MOBILIZE podcast deler professor Alison Hoens sine erfaring med implementering af viden i praksis og inddragelse af patienter og klinikere i forskning. Alison fremhæver, hvornår, hvordan og hvorfor implementering af viden i praksis og inddragelse af patienter og klinikere begge er nøglefaktorer i et vellykket projekt, der kan gavne befolkningen.