Podcast-serien fra MOBILIZE omsætter evidens til klinisk praksis ved at sætte fokus på kronisk sygdom og på, hvordan træning og patientuddannelse kan hjælpe den enkelte patient. Vi får besøg af førende internationale eksperter, som på 10-30 minutter giver dig overblik og indsigt i komplekse problemstillinger.

Multisygdom

I denne podcast har Madalina Jäger besøg af Professor Susan Smith fra Royal College of Surgeons, Ireland Medical School, til en snak om begrebet multisygdom og de udfordringer, som mennesker med flere kroniske sygdomme og deres læger og behandlere står overfor. Træning og uddannelse fremhæves som en mulig løsning, der kan være med til at forbedre sundhed og livskvalitet for denne voksende gruppe af patienter.